قوانین‎ومقرراتICT

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 106 مورخ 1390/10/2

4 دی 1390 ساعت 11:50

- بررسی دستورالعمل بزرگراه ها ، تعیین سهم مخابرات از خدمات مشترک با PAP و بررسی نامه شرکت پتروشیمی اصفهان با موضوع بحران خوراک پتروشیمی اصفهان

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 126 مورخ 1390/8/29

3 آذر 1390 ساعت 13:42

- بررسی و تصویب موضوع الزامات و تعاریف فعالیت های پستی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 89 مورخ 1390/8/29

1 آذر 1390 ساعت 11:42

- بررسی کد های سه و چهار رقمی و گزارش ملاقات با ریاست محترم جمهوری

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 124و 125 مورخ 1390/8/22

25 آبان 1390 ساعت 13:10

- بررسی و تصویب موضوع تغییر کد خدماتی عمومی ملی به قالب کد خدماتی اضطراری ملی و آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی با توجه به تعاریف مذکور اصلاح و کدهای خدماتی 191 داروخانه شبانه روزی و 194 امداد سازمان گاز به عنوان کد خدماتی اضطراری ملی شناخته شده و معتبر می باشد

- درخواست تعیین تکلیف نحوه اجرای (تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه) و ارائه خدمات تلفن همراه شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل و همچنین بررسی و تاکید بر ضرورت اخذ نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جابجایی سهام

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 123 مورخ 1390/8/8

10 آبان 1390 ساعت 12:58

- بررسی و تصویب موضوع "اصلاح آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) هیات محترم وزیران"

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 86 مورخ 1390/8/8

9 آبان 1390 ساعت 10:52

- بررسی ارائه دستورالعمل قیمت گذاری و خدمات ویژه مخابرات

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 85 مورخ 1390/8/1

4 آبان 1390 ساعت 10:29

- بررسی و بحث در خصوص تعیین تعرفه خدمات مخابرات

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 122 مورخ 1390/7/24

27 مهر 1390 ساعت 12:52

- بررسی و تصویب شرایط و ضوابط تخصیص و استفاده از شناسه شی یا (OID (Object Identifier در کشور بر اساس درخواست اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر معرفی نهاد ملی ثبت بین المللی شناسه شی و طبق تفاهم نامه های منعقد بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

- درخواست سازمات تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 83 مورخ 1390/7/17

18 مهر 1390 ساعت 10:07

- بررسی ارائه دستورالعمل قیمت گذاری و خدمات ویژه مخابرات

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 82 مورخ 1390/7/10

12 مهر 1390 ساعت 16:29

- بررسی ارائه دستورالعمل قیمت گذاری و خدمات ویژه مخابرات ،بررسی شکایت شرکتهای اینترنت پرسرعت از زیرساخت، بررسی شکایات شایگان از شرکت صا ایران و بررسی شکایت انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت از تخلف شرکت پست و سایر موارد

نتایج 21 تا 30 از 138 مورد