كد مطلب: 20542 17 اسفند 1395 ساعت 18:11

رییس سازمان نظام صنفی خبر داد:

سرمایه گذاری دوهزار و 100 میلیون تومانی بخش خصوصی در فاوا

تلنا: در حال حاضر 2800 شرکت فاوا در استان تهران فعال هستند که این تعداد نسبت به دو سال گذشته و ابتدای دوره چهارم سازمان رشد چشمگیری را به ثبت رسانده است.

 
به گزارش خبر نگار تلنا، ناصر علی سعادت رییس سازمان نام صنفی رایانه ای کشور در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه فاوا با یادآوری این نکته که کلید اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعتماد به بخش خصوصی برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری است، گفت: یکی از شاخص های قابل استناد برای اثبات توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری، مجموع امتیاز پروانه های جدید مانند FCP، MVNO، SERVCO وIPTV  که طی دو سال اخیر توسط بخش خصوصی تقاضا و دریافت شده است. بخش خصوصی با اعتماد به عملکرد دولت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برای اخذ مجوز فعالیت دو هزار و 100 میلیارد تومان هزینه کرده و برای خود ایجاد تعهد کرده است. واضح است که این هزینه پرداخت شده تا پیرو آن کار و فعالیت انجام شود. 

او افزود: اگر این رقم را چهار درصد سرمایه گذاری لازم برای فعالیت با پروانه های جدید حساب کنیم، جمع سرمایه گذاری بخش خصوصی در سه سال آینده 52 هزارو 500 میلیارد تومان میرسد.

او در ادامه آمارهای اشتغال و میزان مالیات پرداختی و سود شرکتهای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 95 را با هدف تعیین جایگاه بخش خصوصی تشریح کرد و افزود: برای نخستین بار آمار دقیق بخش خصوصی صنعت فاوا توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تهیه شده و طی آن اطلاعات استان تهران را به عنوان نمونه آماری جمع آوری و مورد بررسی قرار دادیم. در حال حاضر 2800 شرکت فاوا در استان تهران فعال هستند که این تعداد نسبت به دو سال گذشته و ابتدای دوره چهارم سازمان رشد چشمگیری را به ثبت رسانده است. در ابتدای دوره 2100 برگ رای در استان تهران داشتیم که اکنون پس از دو سال این به رقم 8200 برگ رای رسیده است.
او افزود: 1400 اظهار نامه مالیاتی شرکتها جمع آوری و بررسی شد و طبق آن میزان فروش شرکتها  22هزار میلیارد تومان  است . در یکسال گذشته شرکتها 900 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند و سود خالص پس از کسر مالیاتشان 12 درصد است. اگر این رقم را به کل کشور تعمیم دهیم و تهران را 70 درصد نسبت به کل صنعت در نظر بگیریم، شرکتهای صنعت فاوا در سال منتهی 30/11/95 حدود 62 هزار میلیارد تومان فروش داشتند و 2600 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند و سود خالص پس از کسر مالیات آنها 7500 میلیارد تومان است. 
او با تاکید بر اینکه این آمارها نشانگر وضعیت امروز اقتصاد فاوا در کشور است، وضعیت اشتغال در صنعت ICT را تشریح کرد و گفت: 665 شرکت به عنوان نمونه آماری بررسی شد که طبق آن سال 95 نسبت به سال 94 رشد 8 درصدی در اشتغال به ثبت میرسد همینطور طبق نمونه آماری 213 هزار نفر در شرکتهای فاوا در کل کشور مشغول هستند. که میانگین حقوق و مزایای هر نفر حدود 4 ونیم میلیون تومان بوده است.
 
رشد چشمگیر ایده در صنعت فاوا
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به رشد 10 برابری استارتاپها در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 80 استارتاپ با حمایت سازمان در نمایشگاه الکامپ حضور یافتند، امسال برای ایجاد انگیزه ظرفیت را سه برابر کردیم اما با استقبال ده برابری مواجه شدیم. یعنی در دو سال گذشته بیش از 1000 شرکت و طرح و ایده نو در حوزه  ICT ایجادشده است.
سعادت افزود: اکنون که جوانان صنعت فاوا به ثبات اقتصاد کشور اعتماد کردند، سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز آماده است در سایه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برجام در جهت حفظ دستاوردهای این صنعت و تولید ثروت برای رشد و تعالی کشور یاری رساند.
 
سعادت با یادآوری این نکته که کلید اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعتماد به بخش خصوصی برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری است، گفت: یکی از شاخص های قابل استناد برای اثبات توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری، مجموع امتیاز پروانه های جدید مانند FCP، MVNO، SERVCO وIPTV  که طی دو سال اخیر توسط بخش خصوصی تقاضا و دریافت شده است. بخش خصوصی با اعتماد به عملکرد دولت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برای اخذ مجوز فعالیت دو هزار و 100 میلیارد تومان هزینه کرده و برای خود ایجاد تعهد کرده است. واضح است که این هزینه پرداخت شده تا پیرو آن کار و فعالیت انجام شود. 
او افزود: اگر این رقم را چهار درصد سرمایه گذاری لازم برای فعالیت با پروانه های جدید حساب کنیم، جمع سرمایه گذاری بخش خصوصی در سه سال آینده 52 هزارو 500 میلیارد تومان میرسد.
 
رشد چشمگیر ایده در صنعت فاوا
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به رشد 10 برابری استارتاپها در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 80 استارتاپ با حمایت سازمان در نمایشگاه الکامپ حضور یافتند، امسال برای ایجاد انگیزه ظرفیت را سه برابر کردیم اما با استقبال ده برابری مواجه شدیم. یعنی در دو سال گذشته بیش از 1000 شرکت و طرح و ایده نو در حوزه  ICT ایجادشده است.
سعادت افزود: اکنون که جوانان صنعت فاوا به ثبات اقتصاد کشور اعتماد کردند، سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز آماده است در سایه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برجام در جهت حفظ دستاوردهای این صنعت و تولید ثروت برای رشد و تعالی کشور یاری رساند.
 
 

کلید واژه ها: • فاوا ict صنعت فاوا IPTV FCP MVNO
نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: