كد مطلب: 14310 1 آذر 1390 ساعت 11:42

مصوبه شورای رقابت جلسه شماره 89 مورخ 1390/8/29

- بررسی کد های سه و چهار رقمی و گزارش ملاقات با ریاست محترم جمهوری

 

شورای رقابت تصویب نمود:

تعیین و تغییر  تعرفه خدمات انحصاری که توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه می شود، مشمول حکم بند (5) ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و در چارچوب تصمیم گیری  شورای رقابت می باشد. تعیین  و ابلاغ تعرفه خدمات یادشده توسط سایر دستگاه های اجرایی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شورای رقابت بلا اثر و فاقد وجاهت قانونی است.

 

نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: