كد مطلب: 15333 5 اسفند 1391 ساعت 17:22

برترین شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت کشور در بهمن ماه

تلنا:نتایج تست‌های کاربران اینترنت از نرم افزار سنجش سرعت در بهمن ماه امسال نشان می دهد هر چه سرعت درخواست کاربران از شرکت‌های ارایه دهنده سرویس اینترنت بالاتر می‌رود نسبت به سنجش سرعت اینترنت دریافتی خود بیشتر تمایل نشان می‌دهند تا آنجا که کاربران اینترنت پرسرعت با سرعت دسترسی256کیلوبیت بر ثانیه ، 512 کیلوبیت برثانیه ، mbps1و mbps2 نسبت به سنجش سرعت اینترنت دریافتی خود بیشتر تمایل دارند.

 

تلنا:نتایج تست‌های کاربران اینترنت از نرم افزار سنجش سرعت در بهمن ماه امسال نشان می دهد هر چه سرعت درخواست کاربران از شرکت‌های ارایه دهنده سرویس اینترنت بالاتر می‌رود نسبت به سنجش سرعت اینترنت دریافتی خود بیشتر تمایل نشان می‌دهند تا آنجا که کاربران اینترنت پرسرعت با سرعت دسترسی256کیلوبیت بر ثانیه ، 512 کیلوبیت برثانیه ، mbps1و mbps2 نسبت به سنجش سرعت اینترنت دریافتی خود بیشتر تمایل دارند.
به گزارش خبرنگار تلنا،براین اساس جدول رتبه بندی شرکت‌های اینترنتی از نگاه کاربران در بهمن ماه نشان می‌دهد، شرکت‌هایی مانندعصر انتقال داده، شاتل، آسیا تک،پارس آنلاین تقریبا در تمامی بازه‌های زمانی و در پارامترهای مختلف سرعت دسترسی در جمع برترین شرکت‌ها قرار دارد.
مرکز متما تست سنجش سرعت کاربران اینترنت در 3 بازه زمانی و 4 گروه با توجه به پارامتر دسترسی به سرعت 64 کیلوبیت، 128 کیلوبیت، 256 کیلوبیت و 512 کیلوبیت برثانیه و یک و مگابایت بر ثانیه تقسیم کرده و براساس آن برترین سرویس دهنده های اینترنتی دایل آپ، ADSL و وایمکس را اعلام کرد.
براین اساس شرکت شاتل سرویس دهنده برتر برای سرعت دسترسی 64 کیلوبیت برثانیه در دو بازه زمانی 1 تا 8 و 8 تا 16 و شرکت‌های نداگستر و شاتل در بازه زمانی 16 تا 24 شناخته شدند. برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه نیزعصر انتقال داده‌ها،آسیا تک،نداگستر صبا،ایرانسل،داده پردازی فناوا،داتک ،شاتل در بازه زمانی 1 تا 8 صبح،آسیا تک،ارتباطات مبین نت، نداگستر صبا،پیشگامان توسعه ارتباطات ،ایرانسل،شاتل در بازه زمانی 8 تا 16 و آسیا تک، نداگستر صبا،شبکه ارتباطات شبدیز،ارتباطات فناوا، پارس آنلاین ،شاتل، ایرانسل در بازه زمانی 16تا 24 سرویس دهندگان برتر بودند.
علاوه بر این شرکت‌های ایرانسل،رسپینا،آریانا گستر اسپادانا، نداگستر صبا،ارتباطات مبین نت، داده پردازی فناوا،پارس آنلاین،عصر انتقال داده‌ها، پیشگامان توسعه ارتباطات،شاتل در بازه زمانی 1 تا 8 صبح، آزاد نت، پیشگامان توسعه ارتباطات، آریانا گستر اسپادانا، نداگستر صبا، شاتل،افرانت، آسیا تک در بازه زمانی 8 تا 16 و عصر انتقال داده‌ها، پارس آنلاین، ارتباطات مبین نت، نداگستر صبا، شاتل افرانت،شبکه ارتباط شبدیز در بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان برترین ارائه دهندگان اینترنت به کاربران با سرعت دسترسی 256 کیلوبیت بر ثانیه معرفی شدند.
مرکز متما همچنین شرکت‌های عصر انتقال داده‌ها،آسیا تک،پارس آنلاین،داتک،ایرانسل،رسپینا، نداگستر صبا، پیشگامان توسعه ارتباطات،شاتل را برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح،آسیا تک،پارس آنلاین،ارتباطات فناوا،آزاد نت رسانه،شبکه ارتباط شبدیز، ایرانسل، نداگستر صبا، پیشگامان توسعه ارتباطات،شاتل را برای بازه زمانی 8 تا 16 و آسیا تک، داده پردازی فناوا،داتک،ایرانسل، نداگستر صبا، ارتباطات فناوا،آریانا گستراسپادانا،ارتباطات مبین،شبکه ارتباط شبدیز ،پارس آنلاین را در بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان سرویس دهندگان برتر به کاربران با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه در تیرماه انتخاب کرد.
همچنین آمار اعلام شده حاکی است شاتل، پیشگامان توسعه ارتباطات، پارس آنلاین،آسیا تک،آریانا گستراسپادانا،نداگستر صبا،عصر انتقال داده‌ها سرویس دهنده برتر برای سرعت دسترسی 1 مکابایت بر ثانیه دربازه بازه زمانی 1 تا 8،عصر انتقال داده‌ها،آسیا تک،شاتل،داده پردازی فناوا، ایرانسل،آریانا گستراسپادانا،پارس آنلاین، شبکه ارتباط شبدیز، نداگستر صبا،ارتباطات مبین برای بازه زمانی 8 تا 16 و رسپینا،شاتل، شبکه ارتباط شبدیز،آسیا تک،پارس آنلاین، داده پردازی فناوا، پیشگامان توسعه ارتباطات، آریانا گستراسپادانا، نداگستر صبا، عصر انتقال داده‌هادر بازه زمانی 16تا 24 سرویس دهندگان برتر بودند.
علاوه بر این شرکت‌های عصر انتقال داده‌ها،آسیا تک،آریانا گستراسپادانا،شاتل، نداگستر صبا ،پارس آنلاین، شبکه ارتباط شبدیز در بازه زمانی 1 تا 8 صبح؛داده پردازی فناوا،شاتل،پیشگامان توسعه ارتباطات، ارتباطات فناوا، نداگستر صبا وپارس آنلاین داده در بازه زمانی 8 تا 16و داده پردازی فناوا،آریانا گستراسپادانا،شاتل، پیشگامان توسعه ارتباطات،پارس آنلاین،نداگستر صبا، شبکه ارتباط شبدیز، عصر انتقال داده‌ها برترین ارائه دهندگان اینترنت به کاربران با سرعت دسترسی 2 کیلوبایت بر ثانیه معرفی شدند.
نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از اول تا 31 تیرماه 91 به ترتیب در بازه های زمانی 1 تا 8 صبح، 8 تا 4 بعدازظهر و 4 بعدازظهر تا 12 شب و به نسبت سرعت دسترسی 64 کیلوبیت، 128 کیلوبیت، 256 کیلوبیت و 512 کیلوبیت بر ثانیه به شرح زیر است: