كد مطلب: 2599 26 بهمن 1387 ساعت 14:18

آقای سلیمانی ! استدلال چه كسی چوبین است ؟!

تلنا-محمد امامی/آقای سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات كه به یمن تلاش كاركنان مخابرات استان یزد، در اجرای پروژه های مخابراتی، امروز برای افتتاح این پروژه ها در یزد حضور یافته در مراسمی كه بدین منظور برگزار شده بود به ایراد سخن پرداخت.

 

تلنا-محمد امامی/آقای سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات كه به یمن تلاش كاركنان مخابرات استان یزد، در اجرای پروژه های مخابراتی، امروز برای افتتاح این پروژه ها در یزد حضور یافته در مراسمی كه بدین منظور برگزار شده بود به ایراد سخن پرداخت. وی در بخشی از سخنانش ضمن تمجید از دولت نهم و طرح «سخنانی كلیشه ای» مبنی بر قطع كردن دست برخی از بیت المال ، ساده زیستی مسئولان و ... مخالفان دولت را مورد حمله قرار داد. سلیمانی با طرح برخی از فعالیت ها ، سخنان مخالفان دولت را كلیشه ای و تخریب خواند و اظهار داشت: استدلال مخالفان دولت هنگامی كه از آنان آمار خواسته شود ، چوبین است. در اینجا بد نیست بگوییم آقای سلیمانی ؛ چه كسی با وجود و حضور وزیر كشور 160 میلیاردی در دولت، می تواند ادعای ساده زیستی و پیروی از اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام محرومان و پابرهنه ها را از دولت بپذیرد ؟! آقای سلیمانی ؛ گویا خاصیت میكروفون و بلندگوهای گوناگون برای دولت نهم این است كه مخاطبانش را نا آگاه فرض كرده و بخشی از آن چه را در تصورات و خیالات خود می پروراند، در برابر افكار عمومی، بر زبان هم جاری كند ! آقای سلیمانی خوب شد به اهمیت توجه به آمار سخن گفتید ! حال شما كه استدلالتان چوبین نیست به افكار عمومی پاسخ دهید كه در برابر این آمارهای روشن و صریح كه خود به تنهایی گویای واقعیت هاست، چه حرفی دارید ؟! * رسیدن به تورم 30 درصدی در شهریور 1387 و كسب رتبه نخست تورم در منطقه ، در حالی كه طبق برنامه چهارم تورم می بایست در سال 87 تك رقمی می شد ! * كسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و پیش بینی 20 تا 30 هزار میلیارد تومان كسری بودجه در سال آینده ! * افزایش 50 تا 60 درصدی وابستگی بودجه جاری دولت به نفت در سال 1387 در مقایسه با سال 1384 در حالی كه طبق برنامه چهارم باید 30 درصد از وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی كم می شد ! * سه برابر شدن حجم نقدینگی در جامعه در مقایسه با سال 1383 در حالی كه می بایست كاهش یابد! * افزایش ضریب جینی از رقم 423/0 در سال 1383 به 431/0 در سال 1385 * كاهش توان رقابتی اقتصاد و تنزل نرخ ارز از هر دلار 7112 در سال 81 به 5228 در سال 1386 * تنزل 30 رتبه ای ایران در فضای كسب و كار ، از رتبه 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 بر اساس گزارش بانك جهانی * افزایش بدهی خارجی كشور از 23 میلیارد دلار در پایان سال 83 به 5/28 میلیارد دلار در پایان سال 86 ! * ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی ؛ دولت نهم می بایست طبق برنامه چهارم 12090 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب می كرد كه بنا بر گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، این میزان تنها 600 میلیون دلار است و رتبه كشور بر اساس گزارش انكتاد در سال 2007 در این زمینه از بین 141 كشور 133 بوده است ! * می بایست رشد اقتصادی حداقل 8 درصد می بود ، اما بر اساس گزارش های سالیانه بانك مركزی، در سال های 84 تا 86 رشد اقتصادی 7/5 (پنج و هفت دهم)، 2/6 (شش و دو دهم) و 7/6 (شش و هفت دهم ) درصد بوده است ! * رشد سالانه سرمایه گذاری كه 2/12 (دوازده و دو دهم ) درصد پیش بینی شده بود ، اما در سه سال گذشته دولت به رغم مصرف حداقل 3/133 (صدوسی و سه و سه دهم) میلیارد دلار ، رشد اندك سرمایه گذاری در حدود 6/5 (پنج و شش دهم) درصد در سال را داشته است !

 

نظرات (2)
دمیرچی 12 اسفند 1387 ساعت 17:09

پرداخت اضافه كار1000ساعت به مدیران برخی شركتهای وزارت نشانه دیگری از نحوه استفاده ازبیت المال وساده زیستی است!!!!؟؟؟؟؟؟

دمیرچی 12 اسفند 1387 ساعت 17:03

پرداخت اضافه كار1000ساعت به مدیران برخی شركتهای وزارت نشانه دیگری از نحوه استفاده ازبیت المال وساده زیستی است.

نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: