كد مطلب: 4811 10 شهریور 1388 ساعت 13:09

ایا سلیمانی در كنار تقی پور می ماند؟

تلنا- یكی از نمایندگان مجلس نقل می كرد كه در جلسات كمیسیون با وزیر پیشنهادی برخی نمایندگان از مشكلات شبكه موبایل گله داشتند و مدام خواستار اصلاح آن بودند و در معرفی افراد معلوم شد كه از مدیران ارشد موبایل هم در جلسه حضور دارند و تازه نماینده ها فهمیدند كه ایشان احتمالا در تیم وزیر جدید هم خواهد بود!

 

تلنا- یكی از نمایندگان مجلس نقل می كرد كه در جلسات كمیسیون با وزیر پیشنهادی برخی نمایندگان از مشكلات شبكه موبایل گله داشتند و مدام خواستار اصلاح آن بودند و در معرفی افراد معلوم شد كه از مدیران ارشد موبایل هم در جلسه حضور دارند و تازه نماینده ها فهمیدند كه ایشان احتمالا در تیم وزیر جدید هم خواهد بود!

از آن جلسه به بعد این مدیر هیچگاه با وزیر پیشنهادی در جلسات حاضر نشد تا این تلقی منفی باعث كاهش آرا و احیانا دلخوری نمایندگان منتقد نشود

حال برای دكتر سلیمانی وزیر قبلی نیز چنین نكته ای حایز اهمیت است . از نظر تعداد كثیری از فعالان حوزه ICT دكتر سلیمانی دارای عملكرد مثبت و قابل توجهی در دولت نهم نبوده است و چنانچه وزیر پیشنهادی بخواهد ایشان را در كنار خود داشته باشد باید فكری هم برای نمره منفی های وزیر قبلی بنماید تا در مقابل منتقدان و تحلیل گران و احیانا روزنامه نگاران پاسخگو باشد

این موضوع برای برخی از همكاران وزیر سابق در ستاد وزارتخانه و معاونتهای آن هم صادق است

دفاع از معاون وزیری كه حتی یك بار از حوزه كاری خود حرف نزده و نتوانسته وظایف برنامه ریزی و سیاستگذاری را در بخش به درستی هدایت كند چگونه ممكن است؟

باید دید تقی پور چقدر توانایی دور كردن پوئن های منفی از خود را داراست؟

 

نظرات (2)
احسان 27 خرداد 1389 ساعت 13:23

مدیرعامل مخابرات اردبیل رئیس بازرسی مخابرات را عزل و تعدادی از كاركنان مخابرات را در اختیار كارگزینی و اداره كار قرار داد . وضعیت نارضایتی كاركنان از مدیریت و بخش خصوصی در این استان بسیار وخیم می باشد. و كاركنان از صابر فیضی به دلیل آزمایشگاه كردن استان جهت تجربه اندوزی در مسیر خصوصی سازی شدیدا" شاكی می باشند و دلایل بركناری رئیس بازرسی مخابرات اردبیل هم عدم همكاری او در امضای دو سند مالی بوده است كه یكی از فامیل صابر فیضی ذینفع آن بود . درضمن پریروز درگیریهایی در ساختمان مركزی مخابرات استان اردبیل بروز داده است كه كاركنان درصد حمله به دفتر مدیرعامل و معاونین او بودند كه با وساطت حراست غائله خاتمه یافت و تعداد زیادی از كاركنان جهت عزل مدیرعامل به نمایندگان استان در مجلس مراجعه كردند .

بدون نام 12 اسفند 1388 ساعت 11:26

حوزه ICT نیاز به یك خانه تكانی اساسی دارد و استفاده و بكارگیری افرادیكه در زمان تصدی منشائ هیچ حركت قابل دفاعی نبوده اند اساسا اشتباه و تكرار مكررات است.

نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: