كد مطلب: 14536
تاريخ انتشار: 9 دی 1391 ساعت 15:01
چاپ چاپ

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه های فازی

یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سوء استفاده ها در مسیر انجام مبادلات مالی است. به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسایل مهم در موسسات مالی و بانکهاست. در این مقاله سیستمی هوشمندی طرح شده است که تشخیص رفتارهای مشکوک و غیر معمول کاربران در سیستم بانکداری اینترنتی را امکان پذیر می سازد. از آنجا که رفتار کاربران مختلف همراه با ابهام و عدم قطعیت است این سیستم بر اساس نظریه فازی طراحی شده تا رفتار کاربران را شناسایی کرده و رفتارهای مشکوک با شدتهای مختلف را دسته بندی کند. مدل طراحی شده در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای بر خط کشور آزمایش شده و نتایج آن نشان دهنده موفقیت سیستم در شناسایی رفتارهای مشکوک، با درجه صحت 93%، است.

دانلود متن کامل مقاله...


منبع:  sid.ir

http://telna.ir/fa/content/14536 :لینک مطلب