كد مطلب: 3806
تاريخ انتشار: 27 خرداد 1388 ساعت 12:38
چاپ چاپ

سامانه پیامك 6روز قطع است اما تلویزیون هنوز پیامك جدید می‌خواند!

از روز 21خرداد، سامانه پیام كوتاه در كشور قطع است اما جالب است كه هنوز رادیو و تلویزیون پیام كوتاه می‌خواند و از مخاطبان می‌خواهد كه برایش پیامك جدید بفرستند.

 از روز 21خرداد، سامانه پیام كوتاه در كشور قطع است اما جالب است كه هنوز رادیو و تلویزیون پیام كوتاه می‌خواند و از مخاطبان می‌خواهد كه برایش پیامك جدید بفرستند.

 در برنامه دوشنبه شب25خرداد گفت‌وگوی ویژه خبری مجری برنامه هم از همین شیوه استفاده كرد و سوالی را كه مثلا خوانندگان از طریق پیامك ارسال كرده بودند از میهمان برنامه پرسید.


http://telna.ir/fa/content/3806 :لینک مطلب