كد مطلب: 4811
تاريخ انتشار: 10 شهریور 1388 ساعت 13:09
چاپ چاپ

ایا سلیمانی در كنار تقی پور می ماند؟

تلنا- یكی از نمایندگان مجلس نقل می كرد كه در جلسات كمیسیون با وزیر پیشنهادی برخی نمایندگان از مشكلات شبكه موبایل گله داشتند و مدام خواستار اصلاح آن بودند و در معرفی افراد معلوم شد كه از مدیران ارشد موبایل هم در جلسه حضور دارند و تازه نماینده ها فهمیدند كه ایشان احتمالا در تیم وزیر جدید هم خواهد بود!

تلنا- یكی از نمایندگان مجلس نقل می كرد كه در جلسات كمیسیون با وزیر پیشنهادی برخی نمایندگان از مشكلات شبكه موبایل گله داشتند و مدام خواستار اصلاح آن بودند و در معرفی افراد معلوم شد كه از مدیران ارشد موبایل هم در جلسه حضور دارند و تازه نماینده ها فهمیدند كه ایشان احتمالا در تیم وزیر جدید هم خواهد بود!

از آن جلسه به بعد این مدیر هیچگاه با وزیر پیشنهادی در جلسات حاضر نشد تا این تلقی منفی باعث كاهش آرا و احیانا دلخوری نمایندگان منتقد نشود

حال برای دكتر سلیمانی وزیر قبلی نیز چنین نكته ای حایز اهمیت است . از نظر تعداد كثیری از فعالان حوزه ICT دكتر سلیمانی دارای عملكرد مثبت و قابل توجهی در دولت نهم نبوده است و چنانچه وزیر پیشنهادی بخواهد ایشان را در كنار خود داشته باشد باید فكری هم برای نمره منفی های وزیر قبلی بنماید تا در مقابل منتقدان و تحلیل گران و احیانا روزنامه نگاران پاسخگو باشد

این موضوع برای برخی از همكاران وزیر سابق در ستاد وزارتخانه و معاونتهای آن هم صادق است

دفاع از معاون وزیری كه حتی یك بار از حوزه كاری خود حرف نزده و نتوانسته وظایف برنامه ریزی و سیاستگذاری را در بخش به درستی هدایت كند چگونه ممكن است؟

باید دید تقی پور چقدر توانایی دور كردن پوئن های منفی از خود را داراست؟


http://telna.ir/fa/content/4811 :لینک مطلب