كد مطلب: 6759
تاريخ انتشار: 19 فروردین 1389 ساعت 10:08
چاپ چاپ

خبرها حاكی است كه مخابرات ایران قصد دارد با پرداخت زود هنگام پاداش آخر خدمت كاركنان خود مسئولیت امنیت شغلی آنها را از خود سلب كند.

http://telna.ir/fa/content/6759 :لینک مطلب