عناوین مرتبط با برچسب صنعت مخابرات
نتایج 1 تا 5 از 5 مورد

همکاری ایران با چین برای تامین تجهیزات نوسازی شبکه انتقال

تولید کننده داخلی از پس انتظارات مخابرات برنمی آید/ وظیفه مخابرات تصدیگری حاکمیتی نیست

حضور واسطه ای هواووی و ZTE در ایران